V špičkovej kancelárii klienti vždy nájdu
vzácnu harmóniu právnej aj ľudskej opory

 

Ocenenie Slovenskej advokátskej komory prof. JUDr. Petrovi Vojčíkovi, CSc.

V roku 2019 udelila Slovenská advokátska komora  prof. JUDr. Petrovi Vojčíkovi, CSc. ocenenie za celoživotný prínos advokácií.


Právnická firma roka 2019

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.


COLLEGIUM už aj v Maďarsku

Začiatkom roka 2019 sa aliancia právnických kancelárii COLLEGIUM rozrástla o nového člena, Bitai Law Firm, advokátsku kanceláriu so sídlom v Budapešti.


Právnická firma roka 2018

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.


Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo Teodor Vojčík.


GDPR – Ochrana osobných údajov

Advokátska kancelária Vojčík & Partners skĺbila rozsiahle medzinárodné skúsenosti v oblasti práva, štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti a skúsenosti v oblasti riadenia a implementácie informačných technológií a za týmto účelom vznikol samostatný subjekt Vojčík & Privacy, s.r.o. Klientom poskytujeme dlhodobé poradenstvo a partnerstvo, vďaka ktorému vieme pružne reagovať na ich požiadavky a efektívne riešiť všetky situácie spojené s ochranou osobných údajov, a to nielen na základe platnej legislatívy, ale aj medzinárodných štandardov oblasti informačnej bezpečnosti.