PODPORUJEME

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA DOBRÝ ANJEL

Vojčík & Partners sa stala partnerom DOBRÉHO ANJELA. Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm.

www.dobryanjel.sk


ŠTÁTNA FILHARMÓNA KOŠICE

Vojčík & Partners sa stala partnerom Štátnej filharmónie Košice, štátnej príspevkovej organizácie pre 42. Koncertnú sezónu 2010-2011. Od roku 1991 je Štátna filharmónia Košice, ako jediný orchester na Slovensku, hlavným organizátorom dvoch medzinárodných festivalov Košická hudobná jar a Medzinárodný organový festival a od roku 2003 aj Festivalu súčasného umenia.

www.sfk.sk


ELSA KOŠICE

Jedným z našich cieľov je podpora rôznych spoločenských podujatí a projektov zameraných najmä na rozvoj vzdelania, kreativity a právneho myslenia študentov práva. Vojčík & Partners je stálym partnerom a spoluorganizátorom Simulovaného súdneho sporu organizovaného občianskym združením ELSA Košice.

www.elsa.sk


MUSICA IUVENALIS

Vojčík & Partners v minulosti podporovali a vracajú sa k podpore mládežníckeho sláčikového orchestra so sídlom v Košiciach, ktorý patrí medzi najlepšie amatérske súbory Európy, o čom svedčia mnohé účasti na festivaloch a ocenenia z medzinárodných súťaží. Členom tohto orchestra je od svojich štrnástich rokov aj partner v našej kancelárii Leo T. Vojčík.

www.musicaiuvenalis.sk


ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

Štátny komorný orchester Žilina vznikol v roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. V roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Vojčík & Partners sa stala partnerom Štátneho komorného orchestra Žilina.

www.skozilina.sk


NÁRODNÉ CENTRUM PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Vojčík & Partners sa stala partnerom Národného centra práva duševného vlastníctva. Prioritou tejto neziskovej organizácie je propagácia a šírenie osvety v oblasti ochrany duševného vlastníctva, vrátane informačných a komunikačných technológií.

www.ncpdv.sk


KOALÍCIA 2013+

Vojčík & Partners sa stala členom záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+. Cieľom združenia je podpora a dosiahnutie úspešnej realizácie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a dlhodobej úspešnosti projektu s garanciou kontinuity v budúcnosti.

www.koalicia2013.eu


KOŠICE 2013 - EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY

Advokátska a patentová kancelária Vojčík & Partners bola hrdým partnerom projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes podporuje pokračovateľov projektu, organizácie K13 a CIKE.

www.kosice2013.sk

ĎALŠIE PODPORENÉ AKTIVITY

Štátna filharmónia Košice usporiadala 46. koncertnú sezónu 2014/2015. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


V dňoch 25. - 26.09.2013 sa uskutočnil v Košiciach Veľtrh práce a rozvoja Svet Práce 2013, na ktorom sa prezentovala naša advokátska a patentová kancelária.


Dňa 11.04.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina BIG BAND ŽILINSKÉHO KONZERVATÓRIA k 20. výročiu vzniku Big Bandu. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 04.04.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Veľkonočný organový koncert. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 14.03.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Štátna filharmónia Košice usporiadala medzinárodný hudobný festival 58. Košická hudobná jar. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


 

Dňa 21.02.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina – Anglické hudobné inšpirácie. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 14.-15.02.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina – Skvosty hudobného romantizmu. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 31.01.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 24.01.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina spevácky galakoncert „CASTA DIVA“. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 17.01.2013 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


INTEGRÁCIA svieti pre všetky deti rovnako. Vojčík & Partners sa stalo jedným z ďalších partnerov Projektu INTEGRÁCIA svieti pre všetky deti rovnako. Projekt INTEGRÁCIA predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Pomáha všetkým deťom splniť si svoje sny.

www.integracia.net


Štátna filharmónia Košice usporiadala 44. koncertnú sezónu 2012/2013. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


V dňoch 7. – 15.07.2012 sa v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 konal festival židovskej kultúry Košice 2012 Mazal tov. Naša advokátska a patentová kancelária bola jedným z partnerov tohto festivalu.


Dňa 21.06.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Záverečný koncert 38. sezóny ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 17.05.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina „Homage a Mozart“. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 10.05.2012 usporiadala Štátna filharmónia Košice v rámci festivalu 57. Košická hudobná jar koncert Modré husle v Košiciach. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 03.05.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Organový recitál. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


V dňoch 25. - 27.04.2012 usporiadal Ústav súdneho lekárstva UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Košiciach a Slovenská súdnolekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti 3. slovensko - český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach, hotel Jahodná. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu tohto zjazdu.


Dňa 05.04.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Veľkonočný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 29.03.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 25.03.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Nedeľné Matiné pre deti a rodičov s názvom Veselé jarné matiné. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto podujatia.


Dňa 08.03.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina, predpremiéra programu na koncertné turné v Holandsku. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 01.03.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Štátna filharmónia Košice usporiadala medzinárodný hudobný festival 56. Košická hudobná jar. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


Dňa 23.02.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Komorný koncert v rámci 18. Husľovej dielne. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


V dňoch 16.–17.02.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Fašiangový koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


Dňa 09.02.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina v spolupráci s VŠMU Bratislava. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 02.02.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


Dňa 29.01.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Nedeľné Matiné pre deti a rodičov s názvom O nakrivo postavenom komíne. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto podujatia.


Dňa 19.01.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Abonentný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto koncertu.


V dňoch 05. – 06.01.2012 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Novoročný koncert ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


V dňoch 14.–17.12.2011 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Vianočné koncerty ŠKO Žilina. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.


Dňa 11.12.2011 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Nedeľné Matiné pre deti a rodičov s názvom Vianočné matiné s Máriou a Richardom. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto podujatia.


Dňa 06.11.2011 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Nedeľné Matiné pre deti a rodičov s názvom Škola hrou. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto podujatia.


Dňa 25.09.2011 usporiadal Štátny komorný orchester Žilina Nedeľné Matiné pre deti a rodičov s názvom Kozičkine potulky, veselá hudobná rozprávka. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie tohto podujatia.


Štátna filharmónia Košice usporiadala 43. koncertnú sezónu 2011/2012. Naša advokátska a patentová kancelária svojím finančným príspevkom prispela k zabezpečeniu realizácie týchto koncertov.