JUDr. Petronela Jašková

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

  • 2006 - Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr.)
  • 2016 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Pracovné skúsenosti

  • 2006 - advokátska kancelária Valdauf and Doležal, Praha, právna asistentka
  • 2008 - advokátska kancelária Mgr. Liliana Vochalová, Praha, advokátska koncipientka
  • 2009 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

  • občianske právo
  • právo nehnuteľností
  • obchodné právo
  • sporová agenda