Mgr. Michaela Jančišinová

ASSOCIATE

Vzdelanie

 • 2016 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)

Pracovné skúsenosti

 • 2009 - 2011 - exekútorský úrad JUDr. Juraj Sabol – súdny exekútor, administratívny pracovník 
 • 2013 - 2016 - advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Bröstl, s.r.o., paralegal
 • 2014 - 2016 - KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., paralegal
 • 2014 - 2016 - MEDY s.r.o. medicínske laboratóriá a rádiodiagnostické centrum, marketingový manžér 
 • 2016 - 2017 - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, Vedúci referent špecialista Odboru verejného obstarávania
 • 2017 - 2018 - advokátska kancelária CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., advokátsky koncipient
 • 2018 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

 • občianske právo
 • obchodné právo

Iné

 • britské a americké štúdiá, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach (3semestre)
 • lektorka anglického jazyka v jazykovej škole FOR US
 • štátna jazyková skúška z anglického jazyka