Mgr. Matúš Čopík, MBA.

GDPR PARTNER

Vzdelanie

 • Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice (Mgr.)
 • Master of Business Administration, Open University, Milton Keynes (MBA.)

Pracovné skúsenosti

 • 2007 - súčasnosť - manažér v oblasti IT vo viacerých nadnárodných spoločnostiach, špecializácia Informačná bezpečnosť, telekomunikácie a hostingové služby
 • 2017 - súčasnosť - implementácie a auditovanie na základe štandardu ISO 27001
 • 2017 - súčasnosť - poradenstvo v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Zameranie

 • informačno - komunikačné technológie
 • riadenie a implementácia IT projektov
 • riadenie a manažment v oblasti IT
 • zavádzanie inovatívnych riešení a produktov v oblasti informačnej bezpečnosti, u medzinárodných klientov
 • implementácia bezpečnostných štandardov na základe normy ISO 27001
 • auditovanie spoločností na základe štandardu ISO 27001

Iné

 • člen medzinárodných organizácií
 • riadenie sociálne zameraných projektov v oblasti skvalitnenia života a vzdelania detí