Mgr. Matúš Červený

ASSOCIATE

Vzdelanie

  • 2017 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)

Pracovné skúsenosti

  • 2017 – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

  • právo duševného vlastníctva a právo informačných technológií
  • obchodné právo
  • ochrana osobných údajov

Iné

  • 2015 - študijný pobyt na International Summer School in IT-Law Leibniz Universität Hannover so zameraním na právo informačných technológií
  • 2016 - študijný pobyt na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Uniwersytet Wrocławski
  • 2016 - študijný pobyt na Summer School - European Academy of Law and ICT  so zameraním na právo informačných technológií
  • 2017 - víťaz študentského simulovaného rozhodcovského konania organizovaného organizáciou ELSA
  • viacero publikácií v rámci študentských sympózií organizovaných Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach