JUDr. Lukáš Bodnár

ASSOCIATE

Vzdelanie

  • 2017 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)

Pracovné skúsenosti

  • 2014 - 2015 stáž na Okresnom úrade
  • 2016 - advokátska kancelária h&h PARTNERS, s.r.o., paralegal
  • 2016 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • právo obchodných spoločností
  • ochrana osobných údajov