Mgr. Lucia Volčková

ASSOCIATE

Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ Košice

Pracovné skúsenosti​

 • 2011 - 2013 - Medius - Komora pre medicínske právo
 • 2013 - Ústavný súd SR - Oddelenie medzinárodných vzťahov a protokolu
 • 2015 - 2016 - exekútorský úrad JUDr. Zora Ferdinandy
 • 2016 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

 • občianske a rodinné právo
 • pracovné právo
 • medicínske právo (náhrada škody na zdraví)
 • obchodné právo

Iné

 • nemecký jazykový diplom stálej konferencie ministrov pre vzdelávanie a kultúru v SRN
 • cena dekana Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Bakalársky študijný program
 • cena dekana Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika, Magisterský študijný program
 • ocenenie odbornou komisiou zloženou z redaktorov a spolupracovníkov portálu najpravo.sk v súťaži Právnické eso
 • publikačná činnosť v odbornom časopise Právo a manažment v zdravotníctve v oblasti medicínskeho práva