Mgr. Jana Pirická

KONZULTANT

Vzdelanie

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu 

Pracovné skúsenosti

  • 2013 - 2017 - LOVIS s.r.o. - office manager/poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
  • 2017 – 2018 - LOVIS plus s.r.o. - office manager/poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
  • 2018 – súčasnosť - Vojčík & Privacy - konzultant

Zameranie

  • ochrana osobných údajov (GDPR)
  • poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
  • energetika

Iné

  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť OKTE
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike