Mgr. Ivana Pohanková

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

  • 2012 - Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Pracovné skúsenosti

  • 2009 - 2011 - UniCredit Leasing Slovakia a.s. – právna asistentka
  • 2012 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

  • obchodné právo
  • imigračné právo
  • občianske právo

Iné

  • akademická pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave ako prejav osobitného uznania za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole
  • cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu