doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
 • Humboldtova univerzita v Berlíne, Právnická fakulta, postgraduálne štúdium (LL.M.)
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (doc.)

Pracovné skúsenosti

 • 1997 - 2000 - Mestský úrad v Prešove, odbor mestského majetku
 • 2000 - súčasnosť - docentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, výuka práva duševného vlastníctva, mediálneho práva, občianskeho práva, práva informačných technológií
 • 2009 - súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners
 • 2019 - súčasnosť - Centrum transferu technológií v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ v Košiciach

Zameranie

 • právo duševného vlastníctva, mediálne právo, informačné technológie, ochrana osobných údajov

Iné

 • študijné pobyty a stáže v Nemecku, Poľsku, Rusku, Holandsku
 • štipendistka DAAD a Nadácie Konrada Adenauera
 • absolventka Inštitútu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR
 • prednášková a publikačná činnosť v oblasti duševného vlastníctva doma aj v zahraničí
 • spoluzakladateľka Národného centra práva duševného vlastníctva