JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
 • Humboldtova univerzita v Berlíne, Právnická fakulta, postgraduálne štúdium (LL.M.)
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Pracovné skúsenosti

 • 1997 - 2000 - Mestský úrad v Prešove, odbor mestského majetku
 • 2000 - súčasnosť - odborná asistentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, výuka práva duševného vlastníctva, mediálneho práva, občianskeho práva, práva informačných technológií
 • 2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

 • právo duševného vlastníctva

Iné

 • študijné pobyty a stáže v Nemecku (Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht v Mníchove), v Poľsku (Varšava, Krakov), v Rusku (St. Petersburg) a v Holandsku
 • bývalá štipendistka DAAD a Nadácie Konrada Adenauera
 • absolventka Inštitútu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR
 • revízorka SOLA1N, n.o. – zaoberajúcej sa softvérovým právom, právom duševného vlastníctva
 • publikačná činnosť v oblasti duševného vlastníctva, a to aj v zahraničí
 • prednášky na Úrade priemyselného vlastníctva SR, na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva a mediálneho práva, prednášky právo duševného vlastníctva na Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach a mediálne právo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2012 spoluzakladateľ Národného centra práva duševného vlastníctva