JUDr. Peter Čabák, PhD.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

  • 2009 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
  • 2010 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
  • 2014 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Pracovné skúsenosti

  • 2009 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

  • obchodné právo
  • pracovné právo 
  • konkurz a reštrukturalizácia

Iné

  • 2008 - absolvent The Hague Academy of International Law so zameraním na medzinárodné právo súkromné na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu
  • 2017 - zloženie správcovskej skúšky