JUDr. Leo Teodor Vojčík

MANAGING PARTNER

Vzdelanie

 • 2006 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
 • 2007 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Pracovné skúsenosti

 • 2006 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

 • občianske právo
 • obchodné právo
 • právo duševného vlastníctva

Iné

 • 2003 - Seminar on European Law and Economy Budapest, Maďarská republika
 • 2004 - študijný pobyt na Uniwersitet Rzeszowski, wydzial prawa, Rzeszów, Poľská republika
 • 2004 - stáž U.S.Steel Košice
 • 2006 - 2009 externé doktorandské štúdium v odbore občianske právo – špecializácia európske právo
 • 2009 - stáž na Európskom Súdnom dvore,
 • vedúci organizačného tímu pri Simulovaných súdnych sporoch a Simulovaných rozhodcovských konaniach, vedúci projektu a člen medzinárodného organizačného výboru ELSA Moot Court Competition on WTO Law (2003 - 2005)
 • člen Klubu východniarov – PATRIOT
 • člen ELSA Lawyers` Society (ELS) a zakladateľ ELS na Slovensku
 • 2006 – 2008 - zakladateľ a prvý prezident I. Leo Club Košice
 • zakladateľ a predseda správnej rady neziskovej organizácie Inštitút softvérového práva SOLAIN, n.o. – zaoberajúcej sa softvérovým právom, právom duševného vlastníctva
 • 2006 - laureát GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť
 • 2004 - 2006 - člen správnej rady UPJŠ v Košiciach
 • 2005 - 2006 - viceprezident ELSA International, Brusel, Belgicko
 • 2004 - 2005 - prezident ELSA Slovensko
 • 2003 - 2006 - podpredseda Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
 • 2012 - spoluzakladateľ a riaditeľ Národného centra práva duševného vlastníctva
 • 2015 - 2017 prezident Kiwanis Club Košice