JUDr. Eduard Szattler, PhD.

MANAGING ASSOCIATE

Vzdelanie

 • 2000 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
 • 2002 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
 • 2009 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Pracovné skúsenosti

 • 2001 - 2004 - KERKO, a.s. - právnik v oblasti pracovného práva, riadenie ľudských zdrojov
 • 2009 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach - asistent na Katedre občianskeho práva
 • 2010 - Právnická fakulta na Trnavskej univerzite v Trnave – asistent na Ústave práva duševného vlastníctva
 • 2008 - súčasnosť - advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

 • právo duševného vlastníctva
 • právo informačných technológií
 • občianske právo
 • obchodné právo

Iné

 • publikačná činnosť doma a v zahraničí v oblasti práva duševného vlastníctva
 • prednášky na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva
 • 2012 spoluzakladateľ Národného centra práva duševného vlastníctva