NAŠA FIRMA

PROFIL FIRMY

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo Teodor Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny servis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva. Hovorí sa o nás, že v oblasti duševného vlastníctva patríme na Slovensku k absolútnej špičke.

Hlavné sídlo firmy je v Košiciach, pobočky máme v Žiline a Bratislave.

V rámci aliancie advokátskych kancelárii COLLEGIUM sme schopní s našimi kolegami Urban and Hejduk z Prahy a Bitai Law Firm z Budapešti poskytnúť našim klientom priamu právnu podporu v Českej republike a Maďarsku.


REFERENCIE

Právo duševného vlastníctva a právo informačných a komunikačných technológií
Kompletný právny servis v danej oblasti práva, vrátane zastupovania klientov v registračných a iných konaniach pred Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny Spoločenstva). Úspešné zastupovanie klientov v konaniach týkajúcich sa domén. Dlhodobé poskytovanie služieb významným spoločnostiam v oblasti tvorby softvéru a správy dát a nositeľom autorských práv (autori, výkonní umelci, vysielatelia a výrobcovia záznamov) a priemyselných práv (vynálezcovia, pôvodcovia a majitelia patentov, prihlasovatelia a majitelia ochranných známok, dizajnov a pod.).

Automobilový priemysel
Kompletný právny servis pri vstupe na Slovensko a pri rozbiehaní prevádzok zahraničných dodávateľov slovenskej automobilky, vrátane vyjednávania s odbormi.

Fúzie a akvizície
Úspešné zrealizovanie joint-venture veľkých nadnárodných koncernov v rámci slovenskej spoločnosti strednej veľkosti.

Nehnuteľnosti a stavebné právo
Kompletný právny servis pri niekoľkých developerských projektoch. Úspešné ukončenie sporov pri nejednoznačnej legislatíve upravujúcej problematiku nadstavieb, vstavieb a bytových spoločenstiev.

Občianske právo
Množstvo prípadov v oblasti dedičského konania, rozvodov a pod. so špecializáciou na komplikované problémy a neštandardné riešenia. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. je autorom uznávaného komentára k Občianskemu zákonníku.

Imigračné právo
Výrazné úspechy v obhajovaní klientov – cudzincov pri kauzách súvisiacich s ich pobytom na území Slovenskej republiky. Viackrát úspešne zvrátené rozhodnutie o vyhostení cudzinca z krajiny.

Európske právo
Úspešné obhájenie klientov a spoločností pred Európskym súdom pre ľudské práva a Súdnym dvorom Európskej únie. JUDr. Leo Vojčík ako jeden z mála právnikov zo Slovenska absolvoval stáž na Súdnom dvore Európskej únie a tiež pojednával pred Súdnym dvorom Európskej únie.

 

 


POBOČKY

Košice
Hlavné sídlo kancelárie Vojčík & Partners je v Košiciach. Po viacerých zmenách sa kancelária definitívne usídlila v priestoroch na Rázusovej 28. V Košiciach sa sústreďuje najväčší počet právnikov ako aj ekonomické riadenie a hlavný "think-tank" pre riešenie najdôležitejších prípadov a pre podporu ostatných pobočiek.

Bratislava
Pobočka v Bratislave bola logickým vyústením snahy našej kancelárie poskytovať služby v celoslovenskom meradle a byť svojim klientom čo najbližšie vo všetkých častiach Slovenska. Zároveň je to reakcia na nepopierateľný fakt, že drvivá väčšina obchodných aktivít, orgánov štátnej správy a následne i dopytu po právnych službách je sústredená v Bratislave a okolí.

Žilina
Pobočka v Žiline bola založená predovšetkým pre účely poskytovania čo najkvalitnejších právnych služieb našim zahraničným klientom, ktorí sa usídlili v regióne Žiliny najmä v súvislosti s investíciou KIA Motors Slovakia a jej subdodávateľov. V súčasnosti je už portfólio klientov v tomto regióne rozmanitejšie.


KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

Peter Vojčík a kolektív Občianske právo hmotné
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, ČR, 2012

Peter Vojčík Právo duševného vlastníctva
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, ČR, 2012

Peter Vojčík Občiansky zákonník - stručný komentár
Iura Edition, Bratislava, 2010

Peter Vojčík Občianske právo hmotné I
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2010

Peter Vojčík Občianske právo hmotné II
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 2010

Peter Vojčík Občiansky zákonník - stručný komentár
Iura Edition, Bratislava, 2009

Peter Vojčík Základy práva
Enigma, Nitra, 2004

Peter Vojčík, Renáta Miščíková Základy práva duševného vlastníctva
TypoPress, Košice, 2004

Peter Vojčík, Renáta Miščíková, Milan Botík Mediálne právo
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava, 2004

Peter Vojčík Právo priemyselného vlastníctva
Iura Edition, Bratislava, 1998


PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Pravidelná rubrika časopisu Reality.sk


MÉDIÁ

Dňa 27.09.2016 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Reforma copyrightu zasiahne Google", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 31.05.2016 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Vzniká nový druh: virtuálny právnik", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 23.04.2016 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Google ušetril miliardy na pokute. Čelí však ďalšej", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 21.05.2015 na portáli Živé.sk bol uverejnený článok "Podomový predaj TV či internetu: Čo robiť, ak ste nespokojní ", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 01.12.2015 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Za rádio či televízor zaplatia podnikatelia len raz", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 19.12.2015 na portáli Živé.sk bol uverejnený článok "Nereálne ceny tovaru v Alze a ďalších: Čo hovorí zákon", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 01.07.2014 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Malatinský posúva čudný stimul", v ktorom sa k otázkam investičnej pomoci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 18.06.2014 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "Zahraničné online stávky: Zasiahne štát?", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 02.05.2014 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Obchodný partner vám neplatí? Skúste exekučnú zápisnicu", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 31.03.2014 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "Markíza a JOJ chcú peniaze za HD. Operátori: Vyradíme vás", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 30.11.2012 v denníku Pravda bol uverejnený článok „Malé kiná dožívajú. Boj už vzdali“, v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 24.10.2012 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok „Repčík ustúpil. Za stužkovú platiť netreba“, v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.

Dňa 23.10.2012 v denníku Pravda bol uverejnený článok „Stužková, svadba, či pohreb. Heslo SOZA: Ani euro nazmar“, v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 13.07.2012 v denníku Pravda bol uverejnený článok „Polícia si na pirátovi zgustla, odborník to tak jednoznačne nevidí“, v ktorom sa vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 14.06.2012 v denníku Pravda bol uverejnený článok "Zemková sama neodstúpi", v ktorom sa vyjadril JUDr. Leo Vojčík.

Dňa 27.04.2012 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "Osud ACTA sa spečatí v lete. Objavujú sa "príbuzní", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 08.04.2012 v týždenníku Plus 7 dní bol uverejnený článok "Kontroverzný mýtny tender môže stáť Slovensko milióny", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 05.04.2012 v týždenníku Plus 7 dní bol uverejnený článok "Mýtny tender: Stav je zatiaľ nerozhodný", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 05.04.2012 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "ACTA opäť ožíva! Nie je neškodná, ale ani katastrofou", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 29.03.2012 v denníku SME bol uverejnený článok "Európsky súd rozhodol o mýte, víťazom sa cíti štát aj žalobcovia", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 13.02.2012 v denníku SME bol uverejnený článok "Aj iné banky chcú podnikať s poštou", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 02.02.2012 v týždenníku Plus 7 dní bol uverejnený článok "Kybervojna", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 31.01.2012 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "USA vygumujú z webu server Megaupload", v ktorom sa vyjadril JUDr. Leo Vojčík na tému povaha práv k dátam ukladaným na internete.

Dňa 31.01.2012 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "Aj Ulož.to chce byť legálne. Rieši dohodu.", v rámci ktorého sa vyjadril JUDr. Leo Vojčík k téme rozmnožovania autorských diel pre osobnú potrebu.
obsah správy

Dňa 27.01.2012 v online verzii denníka Hospodárske noviny bol uverejnený článok "Dve tváre Megauploadu: zlodej aj záchranca", v ktorom bol uverejnený rozhovor s JUDr. Leom Vojčíkom na tému ochrany autorských práv na internete.
obsah správy

Dňa 18.12.2011 v denníku SME bol uverejnený článok "Mýto už posudzuje európsky súd", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 11.11.2011 na televíznej stanici TV JOJ v relácii Noviny TV JOJ sa vyjadril na tému "Sporné predexekučné výzvy" JUDr. Leo Vojčík.

Dňa 13.05.2011 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "Na poplatkoch za elektronické faktúry firma trvá", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 05.05.2011 v online verzii denníka Živé.sk bol uverejnený článok "Platiť za elektronické faktúry? Zatiaľ nie", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 20.02.2011 v denníku Pravda bol uverejnený článok "Dlhy v dome musí vymáhať správca", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 20.02.2011 v denníku Pravda bol uverejnený článok "Neplatičov nemožno zverejňovať", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 10.02.2011 v relácii Slovenskej televízie FOKUS diskutovali na tému autorské práva a plagiátorstvo prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a JUDr. Eduard Szattler, PhD.

Dňa 03.02.2011 v denníku Pravda bol uverejnený článok "Žilinského dekana obvinili z plagiátorstva", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 22.12.2010 v denníku Pravda bol uverejnený článok "Prenájom môže spôsobiť spory", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.
obsah správy

Dňa 28.10.2010 v relácii Slovenskej televízie FOKUS na tému internetových podvodov právo diskutoval JUDr. Eduard Szattler, PhD.

Dňa 27.08.2010 v denníku Pravda boli uverejnené články "Pri kúpe bytu si treba dávať pozor", "Aké sú najčastejšie problémy a ako sa im vyhnúť" a "Otázky a odpovede Ako sa vyhnúť rizikám spojeným s kúpou nehnuteľnosti", ktoré pripravil JUDr. Leo Vojčík.

Dňa 08.08.2010 v denníku Pravda bol uverejnený článok "Aj o starý a neobývaný dom sa treba starať", v ktorom sa k veci vyjadril JUDr. Leo Vojčík.

Dňa 25.06.2010 v online verzii mesačníka Masarykovej univerzity bol uverejnený článok "Téma autorského práva potrebuje kvalitnú verejnú diskusiu", v ktorom bol uverejnený rozhovor s JUDr. Eduardom Szattlerom, PhD. na tému autorského práva.


OCENENIA

Právnická firma roka 2019

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.

Právnická firma roka 2018​

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.

 

Právnická firma roka 2017​

Naša právnická kancelária získala v roku 2017 ocenenie Právnická firma roka 2017 "Veľmi odporúčané kancelárie" v kategórii Duševné vlastníctvo. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

 

Právnická firma roka 2016

Naša advokátska a patentová kancelária sa v roku 2016 stala Právnickou firmou roka v kategórii Duševné vlastníctvo. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

 

Právnická firma roka 2015

Naša právnická kancelária získala v roku 2015 ocenenie Právnická firma roka 2015 "Odporúčaná kancelária" v kategórii Sporová agenda. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

 

​Právnická firma roka 2013

Naša advokátska a patentová kancelária získala v súťaži Právnická firma roka 2013 ocenenie „Odporúčaná kancelária“ v kategórii Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, právo informačných technológií. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

Microsoft Industry Awards 2013

Vojčík & Partners získala cenu Microsoft Industry Awards 2013 Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2013 ocenila spoločnosť Microsoft Slovakia najinovatívnejšie implementácie svojich moderných technológií. Prestížne ocenenie „Microsoft Industry Awards“ je udeľované spoločne implementátorovi ako aj zákazníkovi. Tentokrát toto ocenenie v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie pre podnik“ bolo udelené našej kancelárii a spoločnosti aClub s.r.o. Sme hrdí na to, že naše úsilie byť vždy a vo všetkých aspektoch našej práce o krok ďalej ako ostatní, bolo potvrdené aj v oblasti, ktorá je zrakom našich klientov ukrytá, ale v nemalej miere prispieva k ich spokojnosti.


ČLENSTVO

Švajčiarska obchodná komora na Slovensku

Vojčík & Partners je členom Švajčiarskej obchodnej komory v Slovenskej republike (HSSR) od roku 2019. HSSR bola založená v roku 1993 a svoju činnosť začala vykonávať v roku 1999. Hlavnými cieľmi sú napomáhanie hospodárskych kontaktov medzi Slovenskom a Švajčiarskom, v spolupráci so Švajčiarskym veľvyslanectvom v Bratislave, s OSEC-om (Organizácia na podporu exportu) so SwissCham (Združenie švajčiarskych obchodných komôr v zahraničí) a s obchodnou komorou Švajčiarsko-Stredná Európa v Zúrichu, poskytovanie podrobných informácií o veľtrhoch vo Švajčiarsku, ako oficiálny zástupca Messe Schweiz pre Slovensko, organizovanie informačných a spoločenských stretnutí pre členov HSSR.

 

Britská obchodná komora na Slovensku

Vojčík & Partners je členom Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike (BCCSR) od roku 2016. BCCSR je nezisková organizácia, zameraná na vytváranie a rozvíjanie obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. BCCSR vytvára priestor pre nadviazanie nových príležitostí a kontaktov pre svojich členov doma i v zahraničí, zároveň organizuje podujatia a ponúka marketingové riešenia.

 

Americká obchodná komora na Slovensku

Vojčík & Partners je členom Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike (AmCham) od roku 2015. AmCham bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne prostredníctvom príspevkov od svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach, s cieľom podporiť hospodársky rozvoj vo východoslovenskom regióne.

 

Košice IT Valley

Vojčík & Partners je členom Košice IT Valley od roku 2014. Klaster Košice IT Valley  zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií.